Studie en Opleiding

Organisatie Wetenschappen - Universiteit van Tilburg (UVT)

Door mijn studie Organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg heb ik veel inzicht gekregen in de manier waarop organisaties omgaan met complexiteit en dynamiek. De volledig in het Engels gegeven Masteropleiding bestudeert bedrijven en organisaties in de publieke en non-profitsector vanuit een relationeel perspectief. Dit betekent dat organisaties en netwerkrelaties vooral worden gezien als samenwerkingsverbanden tussen mensen. Er wordt gekeken naar (samenwerkings-)relaties binnen organisaties, tussen organisaties en naar de verhouding van organisaties met hun maatschappelijke omgeving.

De opleiding behandelt de vraag hoe organisaties omgaan met complexiteit en de dynamiek, zowel buiten als binnen de organisatie. Bij Organisatiewetenschappen staat de 'human side of business' centraal. Organisatiesociologie en organisatiepsychologie vormen dan ook de pijlers van de opleiding. Daarnaast vormt methoden en technieken van onderzoek een centraal en belangrijk aspect van de opleiding.

De onderwijsthema's zijn onder andere gebaseerd op de onderwerpen innovatie- en verandermanagement, organisatiecultuur, organisatiestructuur, strategische besluitvorming, en relaties en netwerken van organisaties.

International Economics and Business - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Na afronding van de opleiding Management Economie en Recht (zie hieronder) zocht ik naar meer verdieping over de onderwerpen Economie en Organisaties. Aangezien ik tijdens mijn MER-opleiding vooral geïnteresseerd was in Economie en Organisaties en hun internationale setting, leek mij de studie International Economics and Business aan de Erasmus Universiteit Rotterdam mij een waardevolle aanvulling.

Deze opleiding was zeer waardevol en interessant. De nadruk lag echter, naar mijn smaak, teveel op economische theorieën en modellen en ging te weinig over de praktische kant van organisaties: verandermanagement, organisatiecultuur en organisatiestructuur. Ik besloot me meer te richten op deze "menselijke factor" binnen Organisaties en ben overgestapt naar de opleiding Organisatie Wetenschappen aan de UvT.

Management Economie en Recht - Hogeschool voor Economische Studies Rotterdam (HES)

Na het VWO heb ik gekozen voor de opleiding Management, Economie en Recht (MER) aan de Hogeschool voor Economische Studies te Rotterdam.

MER (tegenwoordig Bedrijfskunde MER), is een brede economische en juridische opleiding die zich richt op functies (beleid en management) binnen het bedrijfsleven en non-profitorganisaties. Allerlei bestuurlijke en zakelijke aspecten van ondernemingen komen binnen deze studie aan bod. Verschillende onderwerpen worden behandeld zoals bestuurskunde, bedrijfseconomie, allerlei vormen van recht (van privaat- tot en met staatsrecht), organisatie- en maatschappijkunde. Verder is er aandacht voor communicatie en de wisselwerking tussen cultuur en maatschappij.

De nadruk ligt op het effectief, efficiënt en verantwoord functioneren van bedrijfsprocessen. De kerncompetenties die ik hierbij ontwikkeld heb zijn: klantgerichtheid, innovatief vermogen, resultaatgerichtheid en brede inzetbaarheid. Je maakt kennis met verschillende afdelingen, zodat je in veel organisaties van toegevoegde waarde bent.

De onderwijsthema's zijn gebaseerd op de werkvelden bedrijfsorganisatie, human resource management, juridische dienstverlening, overheid, internationalisering, procesmanagement en onderzoek. Je combineert kennis en vaardigheden vanuit verschillende vakgebieden bij het analyseren en oplossen van bedrijfskundige vraagstukken.

Atheneum - SG Graaf Engebrecht

In 6 jaar heb ik mijn VWO diploma gehaald. De vakken waarin ik mijn examen heb afgelegd waren: Nederlandse Taal en Letterkunde, Franse taal en letterkunde, Duitse taal en letterkunde, Engelse taal en letterkunde, Aardrijkskunde, Wiskunde A, Economische Wetenschappen I en recht.