Master Thesis

Mijn afstuderen heb ik gevolgd binnen het onderwerp Internationalisering en Organisatie Cultuur. Vervolgens heb ik mijn Master Thesis gewijd binnen het conceptionele framework Organisatie Identiteit en Persoonlijke Identiteit. Dit heb ik geplaatst in een sociaal culturele context: Turkse remigranten die werkzaam zijn bij een Nederlands callcentre in Istanbul. De thesis beschrijft de complexiteit voor deze groep Turks-Nederlandse werknemers in termen van Cross-Cultural Management en Intercultural Relations.De impact van internationalisatie en globalisatie heb ik belicht vanuit het perspectief van Organisatie Identiteit; houden de gangbare theorieën stand indien gekeken wordt naar de link organisatie identiteit en persoonlijke identiteit?

De uitkomst van mijn onderzoek is dat de Organisatie Identiteit in overeenstemming moet zijn met de culturele identiteit welke door de remigrerende werknemer in het "werk domein" als meest belangrijk wordt ervaren. 


Als de organisatie bijvoorbeeld naar Turkse normen en waarden wordt gemanaged, maar de teruggekeerde migranten waarderen hun Nederlandse identiteit als belangrijkste in hun professionele leven, dan kan dit leiden tot problemen voor de organisatie in termen van houding en gedrag.

Een uitgebreide beschrijving van mijn Master Thesis kan je hier downloaden.