Werkervaring

Ik heb tijdens en na mijn opleiding bij veel bedrijven mogen werken. Bedrijven van verschillende grootte, met verschillende culturen, in verschillende branches, zowel nationaal en internationaal opererend. Hierdoor heb ik een brede kennis en ervaring opgedaan, met verschillende bedrijfsculturen in aanraking gekomen en veel leuke en inspirerende mensen ontmoet.

Mijn achtergrond ligt binnen de consultancy wereld. Hierbij heb ik in verschillende branches gewerkt: binnen de IT, fiscaliteit en subsidies. De spreekwoordelijke rode draad binnen mijn werkervaring is te vatten in de begrippen Kwaliteit, Compliance en Advies. Ik heb hierbij veel ervaring opgedaan met het adviseren, ondersteunen en begeleiden van klanten zodat men in compliance is met de wet- en regelgeving en de richtlijnen die de omgeving hieraan stelt met als doel eventuele risico's te beperken.

Baker Tilly Berk - Wij adviseren! -

Baker Tilly Berk is een landelijke organisatie van accountants en belastingadviseurs die is opgericht in 1914. Dit jaar vieren wij ons 100-jarig jubileum! De afdeling Subsidie Audit Services is gespecialiseerd in compliance en controle in de subsidieregelgeving.

Als compliance adviseur ondersteun ik onze klanten bij het administratieve projectmanagement en de financiële en administratieve vastlegging van hun subsidieproject. Vaak heeft de klant al een eigen administratie maar vereist de subsidieregeling net weer een andere manier van vastleggen en verantwoorden. Wij zorgen ervoor dat de klant grip houdt over het subsidieproject met als doel een optimaal subsidieresultaat. Hierbij ben ik inhoudelijk betrokken bij de uitvoering van diverse (Europese) projecten en rapportages waaronder EFRO, ESF, KP7 en H2020, Interreg, WBSO en RDA.

PNO Consultants - Connecting Ambitions -

PNO Consultants is een groot consultancy bureau actief in de zakelijke dienstverlening gespecialiseerd in financieringsvraagstukken / financieringsoplossingen voor innovaties en investeringen. PNO helpt bedrijven en organisaties via het gebruik van beschikbare subsidies hun ambities te realiseren.Binnen PNO was ik werkzaam op de afdeling Compliance. Deze afdeling begeleidt de klant bij het naleven van de subsidieverplichtingen tijdens de uitvoering van een project waar subsidie voor is verleend. Projecten zijn over het algemeen heel dynamisch. Subsidieregelingen zijn dat helaas niet. Projectwijzigingen kunnen bijvoorbeeld voor de verantwoording van het subsidieproject heel risicovol zijn. Om een project goed te kunnen managen moet je over de juiste informatie beschikken, zodat op tijd risico’s kunnen worden getackeld en deadlines kunnen worden overzien.

Mijn werkzaamheden bestonden uit het managen van subsidietrajecten, het adviseren van bedrijven over het inrichten van de administratieve organisatie, het uitvoeren van audits en het begeleiden van projectadministraties t.b.v. nationale en Europese subsidieregelingen (WBSO, ESF en EFRO). Daarnaast stelde ik management- en subsidierapportages samen en vervulde ik een intermediaire rol tussen de klant, de controlerende accountant, de subsidieverstrekker en overige betrokkenen. Dit betekent o.a. het begeleiden van de communicatie en gesprekken met subsidiënt (w.o. wijzigingen van het subsidieproject), opstellen van voortgangsrapportages en (eind)declaraties. Dit is een dankbare taak omdat het de kwaliteit van de subsidieprojectadministratie ten goede komt en derhalve het risico wordt verminderd dat reeds ontvangen subsidiegelden moeten worden terugbetaald.

Aangezien subsidies vaak ook fiscale regelingen betreffen (zoals WBSO afdrachtsvermindering, personeelssubsidies etc.) heb ik mijn kennis en ervaring omtrent (internationale) fiscale vraagstukken opgedaan bij EY kunnen inzetten.

Ernst & Young - Quality in Everything We Do! -

Ernst & Young (EY) is een internationaal opererend dienstverlenend bedrijf actief op het gebied van accountancy en belastingadvies. EY telt wereldwijd ruim 152.000 medewerkers en is gevestigd in zo'n 140 landen.

Binnen Ernst & Young was ik werkzaam binnen de afdeling Human Capital Tax Compliance. Deze afdeling behandelt (internationale) fiscale en sociale zekerheids vraagstukken. In de functie van Consultant Tax Compliance vervulde ik een intermediaire rol tussen de belastingdienst en de klant. Mijn dagelijkse werkzaamheden bestonden uit het voorbereiden, uitvoeren en controleren van complexe belastingaangiftes voor de inkomstenbelasting van Expats en LEF's (Locally Employed Foreigners). Hierin staat het naleven van wet- en regelgeving en het doen van kwalitatief uitstekende belastingaangiftes centraal. Ook stelde ik bezwaarschriften op, voerde Tax Equalisation Calculations uit en diende ik sociale zekerheidsverklaring aanvragen (A1- en CoC-verklaringen) in. Tot slot hield ik mij dagelijks met veel plezier bezig met het beantwoorden van vragen (adviseren) van werknemers omtrent de fiscale en sociale zekerheidsgevolgen van grensoverschrijdende arbeid en loon.

Valori - Van Waarde Zijn -

Valori levert advies, managet services, capaciteit en opleidingen op het gebied van Business Architectuur, Testing & Acceptance en High Performance Maintenance. Valori opereert op het grensvlak tussen Business en IT.

Valori helpt bedrijven grip op hun IT te krijgen en te behouden. Het resultaat is dat hun IT-investeringen daadwerkelijk renderen en wezenlijk bedragen aan betere bedrijfsresultaten, business cases succesvol worden geïmplementeerd (dus: wezenlijk bedragen aan betere bedrijfsresultaten) en informatiesystemen tijdens de gehele levenscyclus aansluiten op de behoeften van de business.

Binnen de afdeling Test & Acceptance was ik werkzaam als IT-trainee en later als Junior Test Consultant. Met de testactiviteiten van Valori krijgen klanten grip op risico's, een besparing in tijd en geld en uiteindelijk een informatiesysteem dat doet wat de klant wil. Deze link tussen Kwaliteit en IT is iets wat mij zowel zakelijk als privé enorm boeit.

Mijn taken waren het aantonen van de kwaliteit en betrouwbaarheid van financiële gegevensstromen in SAP, d.m.v. integratie- en gebruikersacceptatie testen. Ook het ondersteunen, begeleiden en motiveren van gebruikers tijdens de voorbereiding en uitvoering van gebruikers acceptatietesten behoorden bij mijn werkzaamheden. Ook hielp ik de gebruikers bij het controleren en interpreteren van de testresultaten.Interpolis (- Glashelder -) en HCN

Tijdens mijn studie Organisatie Wetenschappen heb ik parttime gewerkt als Callcentre medewerker bij Interpolis en HCN (tegenwoordig Xerox). Binnen Interpolis Schadeverzekeringen was ik verkoop adviseur Particuliere schadeverzekeringen. Ik deze functie adviseerde ik naast mijn studie in de overdag of in de avonduren bestaande klanten van Interpolis over hun verzekeringsproducten. Het klantgericht bezig zijn (beste advies voor de klant) was het leukste aspect aan dit werk.

Ook heb ik een periode als telefonisch verzekeringsadviseur gewerkt, waarin ik verzekeringstechnische vragen van banken en particuliere klanten beantwoorde. Interpolis was een ontzettend leuk bedrijf om als student werkzaam te zijn. Ook maakte ik hier voor het eerst in de praktijk kennis met Het Nieuwe Werken, tegenwoordig alom bekend, maar al 15 jaar binnen Interpolis gemeend goed.

In dezelfde periode heb ik gewerkt als Callcentre Agent bij HCN (sinds april 2013 Xerox). Ik werkte in de weekenden en nachtelijke uren voor de Bankpassenmeldcentrale. In deze functie blokkeerde ik op verzoek van de klant, de bank of creditkaartmaatschappij in het geval van verlies, diefstal of (vermoeden van) skimming hun bankpas en/of creditkaart. Deze werkzaamheden voerde ik in een klein team uit voor klanten van de Rabobank, ING, ABN-AMRO en SNS-Reaal.

Ook werkte ik naast mijn studie in de weekenden, 's nachts of in de avonduren, voor 0900-nummer informatie service. Hierbij werkte onze afdeling nauw samen met collega's in Istanbul, Turkije. In het callcentre in Istanbul heb ik tevens een maand gewerkt en data voor mijn afstudeeronderzoek verzameld.Bij zowel Interpolis als HCN heb ik enorm veel ervaring opgedaan met verkooptechnieken, gesprekstechnieken, klantgesprekken en klachtafhandeling. Compententies servicegericht en klantvriendelijk heb ik daar verder kunnen uitwerken.

Uiteraard bestaan er veel vooroordelen over callcentre medewekers. Maar deze geeft een best natuurgetrouw beeld van het leven binnen een callcentre...: